Strona Główna arrow Europump arrow Komisje Robocze
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump O Organizacji Komisje Robocze Polska w Europump Galerie
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
Komisje Robocze
Komisja Marketingu
Pomimo młodego wieku Komisji Marketingu jest ona jednym z najważniejszych organów. Już na początku bardzo szeroki zakres przelewów spowodował powstanie liczby grup specjalizujących się w konkretnych obszarach marketingowych.
Pierwsza grupa nosiła nazwę "Fringe Areas" i została stworzona by zająć się wieloma sprawami z pogranicza handlu, takimi jak dostawa i warunki płatności, warunki gwarancji, etc. Jej praca zaowocowała powstaniem 15 zasad przewodnich, które po korekcie zostały w 1987 roku wydane w formie broszury.

Komisja jest także odpowiedzialna za pierwotną Nomenklaturę Handlu Zagranicznego EWG dla pomp oraz jej przekształcenie w obecną Scaloną Nomenklaturę.

Do kolejnych obowiązków komisji zaliczyć możemy również coroczne opracowanie zestawienia współczynnika handlowego firm, sporządzonego na podstawie kwestionariuszy wysyłanych do wszystkich spółek, należących do stowarzyszeń członkowskich. Wyniki zestawień są publikowane i udostępnianie wszystkim spółkom, biorącym udział w ankiecie.

Inne sprawy Komisji dotyczą, na przykład: odpowiedzialności za skutki wad wyrobu, warunków umowy sprzedaży, oraz bieżących uzupełnień cieszącej się zainteresowaniem książki "Sylwetki spółek członkowskich".
Komisja Techniczna
Komisja została powołana krótko po utworzeniu Stowarzyszenia Europump i jest odpowiedzialna za wszystkie sprawy techniczne związane z profesją pomp i ich użytkownikami.

Biorąc pod uwagę fakt, że wielu użytkowników jak i niektórzy producenci pomp nie do końca rozumieli termin NPSH (maksymalna wysokość ssania pompy) i jego konotację jednym z pierwszych zadań podjętych przez komisję było sporządzenie prostego dokumentu, oferujące w pigułce znaczenie, obliczenia i pomiary dla NPSH. Dokument został opublikowany w 1974 roku i do dnia dzisiejszego stanowi istotny dokument źródłowy dla użytkowników.

Od tamtej pory Komisja Techniczna oraz jej podkomisje podejmowały się wielu ważnych zadań. Do ostatnich zaliczyć możemy opracowanie kodu testowego dla pomp wyporowych oraz dopuszczalnych poziomów hałasu i wibracji dla pomp wirowych.

Na przestrzeni lat znaczny współudział w wielu realizowanych projektach odegrał Komitet ds. spraw pomp typu ISO/TC. Jego współpraca zaowocowała uznaniem Stowarzyszenia Europump jako autoryzowanego źródła dokumentów roboczych Europump, będących podstawą dla certyfikatów ISO oraz CEN.        

Komisja PR
Jednym z najwcześniejszych działań podejmowanych przez Europump było opracowanie wielojęzycznego słownictwa technicznego. By poradzić sobie z tym zadaniem powołano specjalną komisję na okoliczność utworzenia w 1960 roku Stowarzyszenia Europump. Zgodnie z jej misją przyjęła ona nazwę "Komisja nr 1: Słownictwo Techniczne".

Rezultat działań komisji nastąpił w 1968 roku w postaci publikacji dwóch tomów, pt. "Klasyfikacja pomp" i "Nazwy komponentów pomp".

W 1992 roku komisja, która wcześniej przyjęła nazwę "Terminologia", połączyła się z jedną z najstarszych komisji, utworzoną w 1964 roku pod nazwą "Reklama i Publikacje".  

Komisja ta jest odpowiedzialna za produkcję i publikację wszystkich dzieł powstałych w czterech Komisjach, jak i również dostarczanie i rozpowszechnianie mediom wszystkich nowości i informacji w imieniu Stowarzyszenia Europump.

Jest ona również uprawniona do występowania w charakterze bezpośredniego łącznika z oficjalnym organem Stowarzyszenia: międzynarodowym czasopismem technicznym "World Pumps".

Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Małe oraz średnie przedsiębiorstwa pragną zareagować na zmieniające się warunki działalności handlowej, a w szczególności na obecną, silną tendencję przejmowania lub łączenia się firm, będącą rezultatem globalizacji rynku. W takim globalnym kontekście istotnie ważna staje się kwestia poprawy konkurencyjności.

Celem dzisiejszego dialogu powinno być odkrywanie nowych, wspólnych działań prowadzonych na rynku UE w celu pozyskania kompetentnych partnerów w biznesie, a także wspólna odpowiedź na zmieniające się wymagania rynkowe ofertą wysokiej klasy produktów oraz usług. Europump, jako organizacja, dąży do ułatwienia osiągnięcia średnim i małym przedsiębiorstwom tych celów. Co więcej, Rada Wykonawcza przygotowana jest na stworzenie trwałego połączenia z tą siecią współpracy, która uzyskała status stałej Komisji Współpracy Europump. W ten sposób możliwe będzie większe zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz udzielenie wskazówek i pomocy ze strony UE oraz ekspertów Europump'u w zakresie dostępu do rynków eksportowych, wspólnych badań, etc.

Komisja Standaryzacji
Komisja ta, zgodnie z jej nazwą, zajmuje się ekspertyzami dotyczącymi standaryzacji. Do jej obowiązków należy:
  • przygotowanie wymaganych specjalistycznych zaleceń w celu stworzenie oficjalnego tekstu źródłowego, będącego podstawą krajowego i międzynarodowego standardu
  • zebranie dokumentów dotyczących standardów i regulacji dla pomp produkowanych w krajach europejskich
  • praca nad ujednoliceniem istniejących krajowych i innych standardów w celu stworzenia bazy dokumentów pomocnych w tworzeniu nowych standardów, które w przyszłości będą  obowiązywały na całym obszarze Unii Europejskiej.

 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp